Els RECS afecten a nivell fiscal?

2023-02-22T11:29:26+00:00febrer 21st, 2023||

El REC no afecta en res a la fiscalitat de l’empresa ni a la declaració d’impostos. Les vendes, les compres i les despeses es fan sempre en euros, independentment que es cobrin o es paguin en euros o en RECS. Per [...]

El REC és realment una moneda?

2023-02-21T12:07:31+00:00febrer 21st, 2023|, |

A la zona euro, només l’euro és la moneda de curs legal; això vol dir que ningú pot ser obligat a pagar ni cobrar en una moneda diferent a l’euro. Les monedes ciutadanes (socials, locals…) s’accepten voluntàriament i serveixen per [...]

Com està regulat el REC?

2023-02-22T11:23:49+00:00febrer 21st, 2023||

NOVACT, l’entitat gestora de la moneda, ha contractat una entitat  Proveïdora de Serveis de Pagament (PSP)  autoritzada i certificada a escala europea, una figura que preveu la “Directiva europea 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre [...]

Go to Top