A la zona euro, només l’euro és la moneda de curs legal; això vol dir que ningú pot ser obligat a pagar ni cobrar en una moneda diferent a l’euro. Les monedes ciutadanes (socials, locals…) s’accepten voluntàriament i serveixen per fer transaccions de béns i serveis. El comerciant pot acceptar un altre instrument de pagament de lliure elecció, més enllà de l’euro,  sempre que els impostos quedin degudament recollits en euros.