La creació monetària del REC es dirigeix a circuits econòmics incipients o deprimits i que tenen poc finançament. És a dir, no és generar demanda ni per el mercat immobiliari ni per a qualsevol altre sector reescalfat.