En quan a la comptabilitat el compte en RECS actua com un compte normal de tresoreria 570/572 caixa o bancs). Quan compro RECS faig un ingrés al compte de Tresoreria recs i una sortida al compte del banc corresponent. Quan cobro o pago en RECS faig ingressos o sortides del compte Tresoreria recs com ho faria de caixa o de qualsevol banc.