El REC no afecta en res a la fiscalitat de l’empresa ni a la declaració d’impostos. Les vendes, les compres i les despeses es fan sempre en euros, independentment que es cobrin o es paguin en euros o en RECS. Per tant les factures són totes en euros i no s’ha de fer cap registre ni declaració d’impostos especial.