FAQ
DE LA CAMPANYA
LI TOCA AL BARRI

FAQ:

LI TOCA AL BARRI té com a objectiu l’impuls del comerç i serveis de proximitat i els mercats en els següents 10 barris de l’Eix Besòs dels districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí: Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Les Roquetes, La Trinitat Nova, La Trinitat Vella, Baró de Viver, El Bon Pastor, La Verneda i la Pau i El Besòs i el Maresme.

És una campanya que promou la captació i fidelització de noves persones consumidores mitjançant una bonificació del 35% (percentatge d’aportació municipal) sobre les compres efectuades en els establiments participants.

L’Ajuntament de Barcelona destina 100.000 euros per bonificar en un 35% les compres realitzades per persones usuàries particulars en la moneda ciutadana, anomenada “MONEDA CIUTADANA REC” (en endavant, “moneda ciutadana” o “RECS”), als comerços i serveis dels barris esmentats de l’Eix Besòs que s’adhereixin a la campanya en les condicions que s’exposen en aquest document.

La campanya comença el dia 27 de novembre i té vigència fins el 28 de febrer de 2022. Fins aquesta data es podran realitzar compres amb els RECS bonificats. En tot cas, únicament s’atorgaran bonificacions fins a exhaurir l’aportació municipal abans esmentada.

 • PARTICULARS: qualsevol persona que estigui registrada a l’aplicació del REC com a usuària particular i que canviï un mínim de 10 euros a RECS a través de l’aplicació REC (disponible per IOS i Android a través de l’Apple Store i Play Store, respectivament). Aquest mínim cal carregar-lo d’un sol cop i acceptar els Termes i Condicions de la Campanya LI TOCA AL BARRI per a ser inclòs automàticament com a participant.
 • PROFESSIONALS: Les parades de mercat, comerços o serveis de proximitat que tinguin establiment obert en algun dels 10 barris de l’Eix Besòs abans esmentats hi poden participar. Per a adherir-se a la campanya caldrà seguir el procediment que s’explica en aquest enllaç: https://rec.barcelona/litocaalbarri/

Entenem per comerç i serveis de proximitat i parades de mercats municipals, aquells establiments que amb una superfície de venda inferior a 800 metres quadrats, exerceixen una activitat econòmica amb l’objectiu principal d’oferir productes i serveis a les persones consumidores i usuàries de l’entorn, una activitat econòmica realitzada per autònoms o pimes que contribueixen a teixir relacions veïnals i a cultivar espais públics de convivència. Són aquelles iniciatives que estan orientades a les necessitats de la població i no sols a obtenir lucre a qualsevol preu, sense tenir present les externalitats que tota activitat comporta. També inclou els establiments emblemàtics en tant que aquestes botigues donen vida al comerç de proximitat, aquell on la clientela troba el tracte desitjat, el consell i els productes de qualitat, enriquint la convivència ciutadana en l’espai públic.

Requisits obligatoris per participar en la campanya com a persona usuària professional:

 1. Ser una parada de mercat municipal, un comerç o servei de proximitat, petits establiments comercials: comerç local, independent i arrelat al territori.
 2. Donar-se d’alta en l’aplicació del REC – moneda ciutadana – com a persona usuària professional / comerç. Aquest requisit s’acreditarà a través de validar l’alta en la base de dades del sistema REC de l’aplicació.
 3. Acceptar expressament aquests Termes i Condicions de la Campanya LI TOCA AL BARRI.
 4. Acceptar cobrar les vendes a les persones consumidores o usuàries que ho demanin amb recs.
 5. Prendre el compromís d’aplicar el 35% de bonificació a les vendes en recs i autoritzar Novact, com a gestora de la campanya, a fer-ho automàticament en el seu nom.
 6. Mantenir el mateix preu de venda al públic en RECS que en euros del producte o prestació de servei, així com la mateixa qualitat i gamma de productes o serveis oferts.
 7. Acceptar fer difusió de la campanya LI TOCA AL BARRI i altres actes vinculats de promoció i comunicació vinculades a aquesta.
 8. La persona usuària professional cedirà de manera no exclusiva una llicència d’ús sobre la imatge relativa a la seva marca o nom comercial, sense possibilitat de poder cedir-la a tercers ni concedir subllicències.
 9. Per a la justificació de la campanya, si s’escau, es podran requerir aquelles factures i/o tiquets emesos relacionats amb les vendes on s’hagi aplicat el percentatge de la bonificació i per les quals la persona usuària professional ha rebut la subvenció amb la que bonificar la compra. La persona usuària professional haurà, doncs, de guardar còpia de les mateixes.

A. Usuàries particulars – ciutadania

 • Donar-se d’alta o estar registrat a l’aplicació del REC com a persona usuària particular.
 • Per participar a la campanya cal fer un canvi inicial de mínim 10 euros a RECS, en una única operació, i acceptar els Termes i Condicions de la Campanya LI TOCA AL BARRI a través de l’aplicació del REC.
 • Fet aquest canvi mínim en una única operació a la persona usuària se li crearà el seu compte LI TOCA AL BARRI en l’aplicació del REC on se li aniran carregant els recs bonificats.
 • Cada vegada que es faci una compra en un comerç adherit a la campanya a la persona compradora se li bonificarà automàticament un 35% de la compra, fins a exhaurir els 100.000 RECS totals de bonificació de la campanya.
 • Els RECS del compte LI TOCA AL BARRI només poden ser gastats en els comerços adherits a la campanya i no rebran cap nova bonificació. Es bonifiquen únicament els RECS que s’hagin recarregat inicialment per bescanvi d’euros.

Tal com s’indica en el condicions generals d’ús, les persones usuàries particulars no podran bescanviar els RECS adquirits per euros (ni els RECS bonificats), per la qual cosa han de ser gastats en compres en els establiments adherits al REC i en el cas dels RECS bonificats, a la campanya.

B. Usuàries professionals – comerços

 • Descarregar l’aplicació del REC.
 • Caldrà registrar-se o estar registrat com a usuari professional a l’aplicació del REC disponible a Apple Store i Play Store.
 • Acceptar expressament les condicions d’ús de la campanya LI TOCA AL BARRI, disponibles a la pàgina web del REC.
 • Complir els requisits detallats a l’apartat de sota QUI HI POT PARTICIPAR de la pàgina web del REC.
 • Quan les persones consumidores facin la compra, aquestes rebran de forma automàtica el 35% dels RECS, el comerç no haurà d’avançar els recs de la bonificació: NOVACT, des del Compte Central del Sistema REC, ingressarà automàticament el 35% de la bonificació al teu compte i d’aquest al compte de l’usuari que ha realitzat la compra, tot de forma automàtica i transparent per al comerç.

Els comerços que vulguin fer canvis de recs a euros caldrà que facin arribar info@rec.barcelona la documentació detallada en el següent enllaç.

Sí, el comerç ha de cobrar el total de la compra. NOVACT automàticament farà l’ingrés del 35% de la bonificació a la persona consumidora de manera automàtica.

 1. Llegir els termes i condicions d’ús de la campanya LI TOCA AL BARRI.
 2. Descarregar, imprimir i firmar la declaració responsable – també es pot firmar digitalment si es disposa de firma electrònica.
 3. Enviar els documents firmats a info@rec.barcelona
 4. La Comissió de valoració de propostes revisarà les sol·licituds.
 5. Es contactarà a aquells comerços o serveis de proximitat:
 • Notificant que ja formen part de la campanya.
 • Reclamant la documentació que manqui de les candidatures incompletes.

Tindran dret a bonificació els canvis posteriors d’euros a RECS fins a un màxim de 3.000 euros/RECS per persona usuària particular.

En el moment de la finalització de la campanya LI TOCA AL BARRI, és a dir, a 28 de febrer de 2022, els RECS bonificats no gastats es perdran, és a dir, no podran ser usats en les compres.

No, només els RECS bonificats. Els altres no es perdran i els comerciants podran canviar RECS a euros sempre que ho desitgin.

En cas de devolució d’una compra bonificada es detrauran els RECS per ella bonificats del compte LI TOCA AL BARRI de la persona usuària.

No, les recarregues de RECS fetes des d’un compte d’usuari professional no activaran cap dret de bonificació, aquest dret només s’activa des dels comptes d’usuaris particulars. Si un comerciant desitja participar personalment a la campanya haurà d’obrir-se un compte particular a l’aplicació REC.

El canvi inicial d’un mínim de 10 euros a 10 RECS es fa a través de l’aplicació:

 1. Prem la icona del +R que apareix a la part superior dreta (al costat del total de RECS).
 2. Introdueix la quantitat que vols canviar, recorda que per entrar a la campanya LI TOCA AL BARRI, el primer canvi ha de ser d’un mínim de 10 euros.
 3. Accepta les condicions d’ús de la campanya LI TOCA AL BARRI.
 4. Selecciona un punt de recarrega: pots seleccionar qualsevol comerç per tal de que et traspassi els RECS. No té cap implicació i podràs gastar els RECS allà on vulguis.
 5. Introdueix les dades de la teva targeta o bé selecciona la targeta que tens guardada.
 6. Els RECS poden tardar fins a 10 minuts a arribar al teu compte.
 7. Automàticament, si has entrat a la campanya LI TOCA AL BARRI, s’obrirà un compte LI TOCA AL BARRI, on es guardaran els RECS que rebis del 35% de bonificació per les teves compres.

Pots consultar els comerços del REC en el mapa de l’aplicació, a la part de baix a l’esquerra. Podràs identificar els comerços adherits a la campanya LI TOCA AL BARRI de dues maneres:

 • Utilitzant el filtre LI TOCA AL BARRI.
 • Buscant els que tenen la icona del ticket

També podràs identificar-los als barris amb aquest distintiu (ara actualitzat amb un 35%):

Els pots traspassar al teu compte principal i gastar-los des d’allà:

 1. Prem el botó PAGAR.
 2. Prem pagar a un contacte/compte
 3. Selecciona el teu compte.

També els pots gastar directament PAGANT a un comerç des del compte LI TOCA AL BARRI.

Comença al barri. Canvia la ciutat