UNEIX-TE A LA CAMPANYA
LI TOCA AL BARRI

ACONSEGUEIX MÉS CLIENTELA!
DESCARREGAT L’APP
REC BARCELONA.

Apple Store
Play Store

COMERÇOS

A continuació es descriuen totes les dades d’interès necessàries i que poden servir d’ajuda per aquells negocis que vulguin formar part de la nova campanya LI TOCA AL BARRI, que neix amb l’objectiu d’estimular el consum en els comerços de proximitat de l’Eix Besòs, promovent la captació i fidelització de persones consumidores.
 1. En aquesta campanya hi poden participar les parades de mercat municipal, comerços o serveis de proximitat, petits establiments comercials: comerç local, independent i arrelat al territori. Cal complir els requisits detallats a l’apartat de sota QUI HI POT PARTICIPAR.
 2. Caldrà registrar-se o estar registrat com a usuari/ària professional a l’aplicació del REC, disponible a Apple Store i Play Store.
 3. S’han d’acceptar expressament  les condicions d’ús de la campanya LI TOCA AL BARRI: firmar la declaració responsable i enviar-la a info@rec.barcelona.
 4. El comerç cobrarà el total de la compra: quan les persones consumidores facin la compra rebran de forma automàtica el 35% dels RECS i el comerç no haurà d’avançar els RECS de la bonificació. NOVACT, des del Compte Central del Sistema REC, ingressarà automàticament el 35% de la bonificació al compte del comerçs i d’aquest anirà directament al compte de l’usuari que ha realitzat la compra, tot de forma automàtica i transparent per al comerç.
Els comerços que vulguin fer canvis de RECS a euros caldrà que facin arribar a info@rec.barcelona la documentació detallada en el següent enllaç.
Les recàrregues de RECS fetes des d’un compte d’usuari/ària professional no activaran cap dret de bonificació, aquest dret només s’activa des dels comptes d’usuaris i usuàries particulars. Si un o una comerciant desitja participar personalment a la campanya, haurà d’obrir-se un compte particular a l’aplicació REC.
 • La captació de nova clientela i la fidelització de les persones consumidores bonificant el consum dels comerços i serveis de proximitat.
 • L’increment en la facturació i els ingressos en les compres de la clientela.
Les parades de mercat, comerços o serveis de proximitat que tinguin establiment obert en algun d’aquests 10 barris de l’Eix Besòs hi poden participar: Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, les Roquetes, la Trinitat Nova, la Trinitat Vella, Baró de Viver, el Bon Pastor, la Verneda i la Pau i el Besòs i el Maresme.
A les condicions d’ús de la campanya LI TOCA AL BARRI podeu trobar en detall la definició “comerç i serveis de proximitat i mercats”
Per poder-hi participar cal complir els següents requisits:
 1. Ser una parada de mercat municipal, un comerç o servei de proximitat, petits establiments comercials: comerç local, independent i arrelat al territori.
 2. Donar-se d’alta en l’aplicació del REC com a usuari o usuària professional (comerç).
 3. Acceptar expressament aquestes condicions d’ús de la campanya LI TOCA AL BARRI: firmar la declaració responsable i enviar-la a info@rec.barcelona.
 4. Acceptar cobrar les vendes a les persones consumidores o usuàries que ho demanin amb RECS.
 5. Prendre el compromís d’aplicar el 35% de bonificació a les vendes en RECS i autoritzar NOVACT, com a gestora de la campanya, a fer-ho automàticament en el seu nom.
 6. Mantenir el mateix preu de venda al públic en RECS que en euros del producte o prestació de servei, així com la mateixa qualitat i gamma de productes o serveis oferts.
 7. Acceptar fer difusió de la campanya LI TOCA AL BARRI i altres actes vinculats de promoció i comunicació vinculades a aquesta.
 8. L’usuari/ària professional cedirà de manera no exclusiva una llicència d’ús sobre la imatge relativa a la seva marca o nom comercial, sense possibilitat de poder cedir-la a tercers ni concedir subllicències.
 1. Llegir els termes i condicions d’ús de la campanya LI TOCA AL BARRI.
 2. Descarregar, imprimir i firmar aquesta declaració responsable i enviar-la firmada a info@rec.barcelona.
 3. La comissió de valoració de propostes revisarà les sol·licituds.
 4. Es contactarà a aquells comerços o serveis de proximitat:
  1. Notificant que ja formen part de la campanya.
  2. Reclamant la documentació que manqui de les candidatures incompletes.
Recordeu que aquells comerços que vulguin fer canvis de RECS a euros caldrà que facin arribar info@rec.barcelona la documentació detallada en el següent enllaç 

Comença al barri. Canvia la ciutat.