FAQS DE LA
CAMPANYA
REC CULTURAL

El REC és la moneda ciutadana digital de Barcelona que neix amb l’objectiu d’afavorir l’economia local i generar cohesió social als barris. D’aquesta moneda sorgeix el REC Cultural, una variant per potenciar el teixit cultural local de Barcelona, començant pels barris de Sants i Poble-sec.  

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), i l’Associació NOVACT impulsen el projecte REC Cultural, que té per objectiu donar suport al teixit cultural de la ciutat i estimular el consum, la producció i l’accés a la cultura local, inicialment als barris de Sants i Poble-sec de Barcelona.  

L’ICUB destina 100.000 euros per bonificar un 50 % de les compres culturals fetes amb la moneda ciutadana REC Cultural.  

A més, l’ICUB vol fer arribar la cultura també a aquelles persones que hi tenen menys accés a través de la canalització de xecs de 200 RECS Culturals a famílies usuàries de serveis socials. 

El projecte REC Cultural comença l’1 de setembre i finalitza el 15 de març de 2023. Fins a aquesta data es podran realitzar compres amb RECS Culturals bonificats. En tot cas, únicament s’atorgaran bonificacions fins a exhaurir l’aportació municipal abans esmentada. 

 

Qualsevol persona que es registri a l’aplicació del REC com a usuària particular i que bescanviï un mínim d’un euro a RECS Culturals a través de l’aplicació REC (disponible per a IOS i Android a través de l’Apple Store i Play Store, respectivament). Amb aquest mínim, i acceptant els termes i les condicions del projecte REC Cultural, s’hi entra automàticament com a participant. 

Els establiments, els equipaments, els col·lectius, les associacions i les activitats culturals dels barris de Sants i Poble-sec que compleixin els següents criteris:  

 • Territorial: barris de Sants i Poble-sec (àmplia diversitat de població, oferta cultural, fort teixit associatiu i cooperatiu, etc.). 
 • D’àmbit cultural: Activitats culturals obertes al públic relatives a:  
 • Exhibició, arts escèniques i cinema audiovisual: sales de concerts, teatre, cinemes, espais polivalents… amb aforament màxim de 230 persones.  
 • Museus i exposicions de la zona  
 • Formació i tallers: Centres Cívics, associacions, ateneus, etc.   
 • Comerç cultural – establiments culturals de barri de petit format amb vocació de proximitat: llibreries, botigues de disc, d’instruments, de material artístic, així com escoles privades de teatre, dansa, art, etc. 

 

La moneda REC Cultural és exclusivament digital i funciona a través d’una aplicació mòbil disponible a Apple Store i Google Play, des de la qual es bescanvien els euros a RECS Culturals i es fan els pagaments. 

El REC Cultural és una moneda digital que funciona a través d’una app de pagaments i cal seguir els següents passos:  

Descarrega’t l’aplicació REC Barcelona gratuïtament a Google Play o Apple Store  

 • Registra-t’hi com a usuari professional i accepta’n les condicions d’ús. 
 • Introdueix una contrasenya per accedir a l’aplicació i un codi PIN per confirmar les operacions. 
 • Comença a operar amb l’aplicació REC Barcelona.  
 • Amb l’App REC Barcelona, els cobraments es fan a través del codi QR.  
 • El saldo en RECs Culturals es pot fer servir per fer pagaments a altres establiments o bé es pot convertir en euros, sol·licitant el canvi a l’entitat gestora, NOVACT.  

Com a persona usuària particular (beneficiària de la bonificació):

 1. Descarrega’t laplicació del REC i dóna-t’hi dalta, si és que no estàs ja registrat a laplicació del REC com a persona usuària particular. 
 2. Al bàner, accepta les condicions d’ús, respon un breu qüestionari de dades bàsiques i ENTRA! 
 3. Automàticament sobre el teu compte REC Cultural, des del qual has doperar per obtenir la bonificació. 
 4. Amb el botó blau de laplicació, bescanvia euros a RECS Culturals. Cada vegada que es faci una recàrrega de RECS Culturals es bonificarà automàticament un 50 %, fins al límit de 200 RECS Culturals (rebent un màxim de 100 RECS Culturals bonificats) i fins que s’exhaureixin els 100.000 RECS Culturals totals de bonificació. 
 5. Busca al mapa els establiments i equipaments culturals de Sants i Poble-sec que accepten RECS Culturals i fes-hi les compres! 
 6. Els RECS Culturals del teu compte només es poden gastar als establiments culturals adherits al projecte. Es bonifiquen únicament els RECS Culturals que shagin recarregat inicialment per bescanvi deuros. 
 7. En cas de devolució duna compra bonificada, es detrauran del compte REC Cultural de la persona usuària els RECS Culturals que hagin estat bonificats per aquesta compra. 

 En el moment de la finalització del projecte REC Cultural, és a dir, el dia 15 de març de 2023, els RECS Culturals bonificats no gastats es perdran, no podran ser usats en més compres. 

Tal com s’indica a les condicions generals d’ús, les persones usuàries particulars no podran bescanviar els RECS Culturals adquirits per euros (ni els RECS Culturals bonificats), de manera que s’han de gastar en compres als establiments i equipaments culturals adherits al projecte REC Cultural. 

Com a persona usuària professional 

Si ets un establiment, equipament, col·lectiu, associació i/o activitat cultural dels barris de Sants i Poble-sec, les persones consumidores faran una compra i tu rebràs els RECS Culturals, tant de la càrrega inicial com de la bonificació.  

Les recàrregues de RECS Culturals fetes des d’un compte d’usuari professional no activaran cap dret de bonificació, ja que només s’activa des dels comptes de persones usuàries particulars. Si un professional vol participar personalment al projecte s’haurà d’obrir un compte particular a l’aplicació REC. 

Les persones professionals adherides al projecte podran bescanviar els seus ingressos de RECS Culturals a euros tal com facilita el propi sistema. Per poder fer aquest canvi cal haver presentat tota la documentació que es demana correctament amb l’objectiu de donar compliment als requeriments de lluita contra el frau i l’emblanquiment de diners de la normativa vigent que s’explicita a les Condicions Generals de Participació al Sistema d’Intercanvi Ciutadà REC i que podeu consultar en el següent enllaç: https://rec.barcelona/faq-items/documentacio-necessaria/ 

Tothom pot fer ús de RECS Culturals sempre i quan disposi d’un document d’identitat (DNI/NIE), un telèfon mòbil (smartphone) per poder descarregar l’App REC Barcelona (versió Android/IOS) i una targeta de crèdit/dèbit.  

Per aconseguir RECS Culturals, cal estar registrat a l’aplicació mòbil REC Barcelona, entrar al compte REC Cultural i bescanviar euros a RECS a través del botó blau que apareix a la pantalla principal.  

Tindran dret a bonificació els bescanvis d’euros a RECS Culturals fins a un màxim de 200 euros/RECS Culturals per persona usuària particular, i es rebrà el 50 % de bonificació en el moment del bescanvi, és a dir, 100 RECS Culturals addicionals.  

No, només es poden perdre els RECS Culturals bonificats a la finalització del projecte, és a dir, el 15 de març de 2023. La resta no es perdrà i els usuaris professionals podran bescanviar RECS Culturals a euros sempre que ho vulguin. 

Es podran fer devolucions en RECS. Ara bé, en cas de devolució d’una compra bonificada, es detrauran del compte REC Cultural de la persona usuària els RECS Culturals que s’hagin bonificat per aquesta compra. És a dir, es retiraran els diners bonificats de la devolució.  

  1. Ser un establiment, equipament, col·lectiu, associació i/o activitat cultural dels barris de Sants i Poble-sec que compleixin els criteris mencionats anteriorment, segons allò expressat més amunt a l’apartat 3 “Qui hi pot participar”. 
  2. Donar-se d’alta al sistema i a l’aplicació del REC Barcelona com a usuària professional (opció Organització de l’App REC Barcelona). Aquest requisit s’acreditarà a través de validar l’alta a la base de dades del sistema REC de l’aplicació. 
  3. Acceptar expressament aquests termes i condicions del projecte REC Cultural. 
  4. Acceptar cobrar les vendes en RECS Culturals a les persones consumidores o usuàries que ho demanin. 
  5. Mantenir el mateix preu de venda al públic en RECS Culturals que en euros del producte o prestació de servei, com també la mateixa qualitat i gamma de productes o serveis oferts.  
  6. Acceptar fer difusió del projecte REC Cultural i d’altres actes de promoció i comunicació que hi estiguin vinculats. 
  7. La persona usuària professional cedirà de manera no exclusiva una llicència d’ús sobre la imatge relativa a la seva marca o nom comercial, sense possibilitat de poder cedir-la a tercers ni concedir subllicències. 
  8. Per a la justificació del projecte, si s’escau, es podran requerir aquelles factures i/o tiquets emesos relacionats amb les vendes on s’hagi aplicat el percentatge de la bonificació i per les quals la persona usuària professional ha rebut la subvenció amb la qual pot bonificar la compra. La persona usuària professional haurà, doncs, de guardar-ne una còpia. 
  9. Coneix i accepta expressament que NOVACT podrà mantenir informats als usuaris professionals, inclús per mitjans electrònics (trucades de seguiment, SMS i/o correus electrònics), sobre les novetats i l’estat de la campanya “REC CULTURAL”. Aquesta finalitat també pot incloure la realització d’enquestes. 

  Els requisits dels apartats 3 al 9 s’acreditaran a través d’una declaració responsable signada per l’empresa sol·licitant segons el model.

  Totes les persones participants es comprometen a mantenir els compromisos que justifiquen aquest projecte durant la seva duració. 

  En cas d’incompliment, seran apercebuts, i en cas de no solucionar-ho, podran ser donats de baixa del projecte REC Cultural per la mateixa comissió que els ha seleccionat. 

 1. Cal llegir els termes i les condicions d’ús del projecte REC Cultural.
 2. Descarregar-se, imprimir i signar la declaració responsable. També es pot signar digitalment si es disposa de signatura electrònica.
 3. Enviar els documents signats a info@rec.barcelona
 4. L’entitat gestora revisarà la documentació.
 5. Es contactarà amb aquells establiments/equipaments culturals que hagin presentat una sol·licitud:
  – Notificant que ja formen part del projecte.
  – Requerint la documentació que manqui de les candidatures incompletes.

No, les recàrregues de RECS Culturals fetes des d’un compte d’usuari professional no activaran cap dret de bonificació; aquest dret només s’activa des dels comptes d’usuaris particulars. Si un professional vol participar personalment al projecte, s’haurà d’obrir un compte particular a l’aplicació REC. 

En primer lloc, abans de sol·licitar el canvi a euros, cal signar el document d’acord (contracte d’adhesió) i enviar la següent documentació a NOVACT (info@rec.barcelona). La documentació necessària per fer el canvi de RECS Culturals a euros és:

  a. Com a AUTÒNOM:
i. DNI o NIE
ii. Document d’alta com a autònom
iii. Model 036 o 037
iv. Rebut bancari on aparegui IBAN, DNI i nom de la persona

  b. Com a EMPRESA:
i. Estatuts de la societat
ii. Acta de titularitat de l’empresa o model 200
iii. DNI(s) accionista(es) amb el 25 % del capital o més.
iv. DNI o Passaport Administrador
v. Poders
vi. Número del CIF
vii. Justificatiu IBAN

Per bescanviar RECS Culturals a euros, el primer que cal tenir en compte és que només podran fer-ho els usuaris professionals i que hagin enviat tota la documentació necessària esmentada anteriorment:

• El bescanvi es produirà a paritat (un REC Cultural per un euro).
• És necessari que l’usuari professional disposi dels RECS Culturals que vulgui canviar al saldo del seu compte professional.
• El procés per validar el compte professional està detallat aquí.
El procediment a seguir consistirà en:
• Accedir des del web a l’opció Contacte o a l’aplicació des de Configuració, Atenció a l’usuari. També es podrà escriure directament un correu electrònic a info@rec.barcelona
• Enviar un formulari de contacte detallant: quina necessitat de pagament es vol cobrir (per exemple: proveïdor d’un producte, pagament de carburant, pagament d’impostos, etc.) i la quantitat de RECS Culturals que es vol bescanviar, indicant les dades del establiment (CIF o DNI/NIE).

L’equip del REC Cultural durà a terme el procés el següent dia laborable a la sol·licitud de canvi i avisarà l’usuari professional quan estigui a punt.

Els RECs Culturals es podran gastar als establiments i centres culturals adherits, que podràs distingir amb el punter groc al mapa de l’aplicació.

Sí, aquesta és la idea, que una part dels teus ingressos per a vendes siguin en RECS Culturals. Si el 100 % de les teves vendes són en euros, no estàs formant part de la xarxa de REC Cultural i no gaudeixes dels seus beneficis, i si el 100 % de les teves vendes són en RECS Culturals, pot ser que dificulti les teves obligacions de pagar impostos en euros. 

Quant a la comptabilitat, el compte en RECS Culturals actua com un compte normal de tresoreria 570/572 caixa o bancs. Quan compro RECS Culturals, faig un ingrés al compte de Tresoreria en RECS Culturals i una sortida al compte del banc corresponent. Quan cobro o pago en RECS Culturals, faig ingressos o sortides del compte Tresoreria en RECS Culturals com ho faria de qualsevol caixa o banc. 

El REC Cultural no afecta en res la fiscalitat de l’empresa, ni la declaració d’impostos. Les vendes, les compres i les despeses es fan sempre en euros, independentment que es cobrin o es paguin en euros o en RECS Culturals. Per tant, les factures són totes en euros i no s’ha de fer cap registre ni declaració d’impostos especial. 

El REC Cultural és emès per NOVACT a través d’una entitat de pagaments (PSP) que custodia els euros i garanteix el procés.

NOVACT ha contractat una entitat proveïdora de serveis de pagament (PSP) autoritzada i certificada a escala europea, una nova figura que preveu la “Directiva europea 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2015 sobre serveis de pagament en el mercat interior” i que permet que entitats no bancàries puguin exercir de proveïdors de serveis de pagament de manera regulada, assegurant els fons dipositats. La Moneda Ciutadana és un instrument de pagament acceptat voluntàriament pels productors, distribuïdors i comerciants com a pagament pels seus productes o serveis. Com a tal, és similar a un val o a una targeta regal. Una transacció amb RECS Culturals està subjecta als mateixos impostos que una transacció en euros. A més, una transacció utilitzant RECS Culturals està subjecta a les mateixes lleis de protecció del consumidor que una transacció en euros. El funcionament del REC Cultural s’emmarca en un sistema d’intercanvi ciutadà amb el suport d’aquesta PSP per als serveis de pagament.

El consum cultural a través de la moneda REC deixarà de comptar el 50% de bonificació. 

Tots els usuaris i usuàries hauran d’haver gastat els RECS bonificats abans de la data de finalització de la campanya. Si no és així, els RECS bonificats no gastats es retiraran dels comptes de cada usuari. Pel que fa als RECS que els mateixos usuaris/es han introduït a l’aplicació, aquests passaran al seu compte personal i els podran continuar gastant als comerços de la ciutats adherits a la plataforma de la moneda. 

Així mateix, els/les usuaris/es receptores del XEC, hauran d’haver gastat els XEC CULTURAL abans de la data de finalització de la campanya. A partir del 15 de març de 2023, els xecs o part dels xecs sense gastar es retiraran dels comptes.  

El final de la campanya no implicarà canvis en la vostra operativa amb la moneda. Recordeu que, tot i que ja no es bonificarà el bescanvi econòmic, el REC continua circulant als barris. A més, les persones que ja tinguin RECS al seu compte, els podran continuar gastant als vostres establiments.

Estem valorant el funcionament d’aquesta primera campanya per definir properes propostes i us mantidrem informats dels propers passos. 

Comença al barri. Canvia la ciutat